Πνευματική ιδιοκτησία – Copyright

Εικόνες ή άρθρα στο www.casasideas.gr ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων.

Πρόσθετες εικόνες ή άρθρα στο www.casasideas.gr είναι άμεσα διαθέσιμα στο Διαδίκτυο και πιστεύεται ότι είναι δημόσια.

Οι εικόνες ή τα άρθρα που δημοσιεύονται πιστεύεται ότι δημοσιεύονται σύμφωνα με τον Νόμο περί ορθής χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων.

Εάν πιστεύετε ότι ένα έργο πνευματικών δικαιωμάτων είναι διαθέσιμο στο www.casasideas.gr με τέτοιο τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων ή παραβίαση συμφωνημένης άδειας ή συμβολαίου, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας αυτό το email espantoso2013@gmail.com ή χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας.

Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία και θα αφαιρέσουμε αμέσως τις εικόνες ή τα άρθρα.