,

Ιδέες που αναδεικνύουν την είσοδο στο σπίτι

Η είσοδος του σπιτιού, είναι ένα σημείο το οποίο μπορεί να συμπληρώσει το ήδη υπάρχον decor αλλά και να συμβάλει μέχρι ένα μεγάλο βαθμό στην οργάνωση του σπιτιού.

Το σημείο μηδέν από το οποίο θα ξεκινήσει η σύνθεση της είναι η διαρρύθμιση του χώρου.

Το stand για τα κλειδιά και τα μικροαντικείμενα, η παπουτσοθήκη ακόμα και οι κρεμάστρες για τα μπουφάν και τις τσάντες αν δεν τοποθετηθούν σωστά υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επιτρέπει την προσθήκη κάποιου επίπλου πάλι υπάρχει λύση για την οργάνωση του μικρού αυτού σημείου.

entry-1

entry-2

entry-3

entry-4

entry-6

entry-7

entry-8

entry-9via

Η σελίδα έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Συμβουλεύεστε πάντα το γιατρό σας. Η χρήση όσων αναφέρονται είναι αποκλειστικά και μόνον δική σας ευθύνη.

Τραπεζάκι στο μπράτσο της πολυθρόνας

Ένα ξύλινο κινούμενο σπιτάκι για τον γύρο του κόσμου